dimarts, 13 de novembre del 2012

Una sorpresa...

Una sorpres@ ha arribat a casa!
Uns amics... Uns profesionals... Uns que del vi estan fent una raò de vida i de feina... 
Compartir moments amb la gent és una gran cosa, un objectiu que a BERNAVÍ tenim clar... la nostra feina si no ve compartida amb amics i tothom que ens vol coneixer no tindría sentit.
Algú ja al principi del nostre camí va entendre perfectament aquesta visió... i hem fet amics de veritat!
Gràcies nois: tot un plaer descubrir el nostre mòn amb vosaltres!